page_banner

Sertipiko

Sertipiko ng Proteksiyon ng Damit

Screenshot of the registration letter on the website

Screenshot ng sulat ng pagpaparehistro sa website

Whitelist of masks and protective clothing

Whitelist ng mga maskara at pamprotektang damit

Sertipiko ng Isolation Gown

Registration letter

Liham ng pagpaparehistro

Sertipiko ng maskara

FSC 1

FSC 1

FSC 2

FSC 2

Mask FDA exemption certificate

Mask FDA exemption certificate

nanchang kanghua

nanchang kanghua

TYPE I DOC

TYPE I DOC

TYPE II DOC

URI II DOC

TYPE IIR DOC

TYPE IIR DOC

Whitelist of masks and protective clothing

Whitelist ng mga maskara at pamprotektang damit

Sertipiko ng CE para sa iba pang mga produkto

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

Kanghua Export Sales Certificate 190815 1

Kanghua export sales certificate 190815 2

Kanghua export sales certificate 190815 2

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3

Kanghua Export Sales Certificate 190815 3